Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Silver Chasers Oy
Castréninkatu 13 c 28
00530 Helsinki
Puhelin +358 40 4860527

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jussi Sojakka
Puhelin +358 40 966 1414
Sähköposti toimitus@pohjolanperhokalastaja.com

pohjolanperhokalastaja.com -sivuston käyttäjärekisteri ja Pohjolan Perhokalastaja -lehden tilaajarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käytön tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Silver Chasers Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä seuraava henkilötietolain mukainen henkilötietojen käyttö:

 • Pohjolan Perhokalastaja -lehden tilaaja- ja verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset
  tutkimustoiminta
 • Silver Chasers Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tai mun vastaavan kolmannen osapuolen mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Pohjolan Perhokalastaja -lehden tai muiden Silver Chasers Oy:n palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 • Rekisterien sisältämät tiedot henkilöistä

Tilaaja- ja asiakasrekisterit:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite ja laskutusosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Kalastusseura
 • Suostumus suoramarkkinointiin
 • Henkilön sähköpostiviestit, asiakaspalautteet ja muu vastaava.
 • Laskutusasiakkailta mahdollinen henkilötunnus

Internet-sivustojen käyttäjärekisterit:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Käyttäjätunnus
 • Tilaajatunnus
 • Salasana
 • Henkilön sähköpostiviestit, asiakaspalautteet ja muu vastaava
 • Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä on lehden tilauksen ja/tai palvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.

Tietojen luovutus

Silver Chasers Oy ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Silver Chasers Oy voi luovuttaa muille palvelun käyttäjille käyttäjätunnuksen sekä niitä käyttäjän henkilötietoja joiden luovuttamiseen käyttäjä on antanut suostumuksensa. Silver Chasers Oy voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Käyttäjätietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Silver Chasers Oy:llä on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevat tiedot toiselle yhtiölle palvelun käyttäjäsopimuksen siirron yhteydessä.
Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Silver Chasers Oy:n tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.