Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Silver Chasers Oy, Untuvaisenkuja 4 b 38, 00820 Helsinki

2. Yhteyshenkilö/ lisätiedot

Jukka Naaranlahti

+358 50 343 7153
toimitus@pohjolanperhokalastaja.com

3. Rekisterin nimi

Pohjolan Perhokalastaja -lehden tilaaja- ja asiakasrekisteri

4. Tietojen keräämisen tarkoitus ja rekisterin sijainti

Tilaaja- ja asiakasrekisteriin on kerätty Pohjolan Perhokalastaja -lehden tilaajien, lahjatilausten saajien ja maksajien sekä ilmaistilaajien tiedot. Tietoja kerätään lehden julkaisutoiminnan ja verkkopalveluiden edellyttämiin tarkoituksiin. Näitä ovat lehtien postittaminen ja laskutus ja laskutuksen kontrollointi. Lisäksi tallennamme asiakkaiden sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot lehden digitaalisten palveluiden hyödyntämistä ja tilausta koskevien tietojen korjaamista varten. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tiedot poistetaan asiakassuhteen loppuessa.

5. Rekisterin tietosisältö

– Nimi
– Yhteystiedot / tilaajatiedot (Nimi, Osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
– Asiakasnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään ja on kerätty asiakkailta itseltään tai lehteä myyviltä yhteistyötahoilta, joille asiakkaat ovat luovuttaneet tiedon. Lahjatilauksissa tilaaja vastaa lahjan saajan tietojen luovuttamisesta. Yhteystietoja ei päivitetä muilla tavoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset.

Tietoja luovutetaan säännöllisesti rekisterinpitäjän – Silver Chasers Oy:n – kanssa henkilötietojen käsittelysopimuksen tehneille taloushallintapalveluita ja lehtien postitukseen liittyviä tehtäviä suorittaville alihankkijoille. Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin eikä tietoja luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaista ei ole manuaalista rekisteriä. Sähköiseen rekisteriin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamista varten. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja asianmukaisin teknisin suojauksin.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa tarkastamiseen ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna toimituksen osoitteeseen ja siitä on ilmettävä rekisteröidyn nimi, osoite ja puhelinnumero. Tiedot toimitetaan tarkistuspyynnön tehneelle kirjallisesti.