Tilausehdot

Tilausmuodot

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilauksen laskutusjakso on noin 12 kuukautta, viisi numeroa. Uusi kestotilaus laskutetaan ensimmäisen laskutusjakson alussa ja seuraavat ennen alkavaa laskutusjaksoa.

Vuositilaus on voimassa viiden numeron ajan, noin 12 kuukautta, joka on samalla vuositilauksen laskutusjakso. Vuositilaus laskutetaan tilausjakson alussa. Tilaaja voi milloin tahansa siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä tilaajapalveluun.

Osoitteenmuutos

Osoitteenmuutos tulee voimaan seuraavasta mahdollisesta lehdestä alkaen. Ilmoituksen ajankohdasta johtuen yksi lehti saatetaan vielä postittaa vanhaan osoitteeseen, koska postituskäsittelyssä olevan lehden osoitetietoihin ei voida enää tehdä muutoksia.

Osoitteenmuutos tulee tehdä kirjallisesti, joko sähköpostitse osoitteeseen  toimitus@pohjolanperhokalastaja.com  tai vaihtoehtoisesti itse lehden omien internetsivujen tilaaja-alueella.

Mikäli tilaaja laiminlyö osoitteenmuutoksen ilmoittamisen kustantajalle ja lehti jää virheellisestä osoitteesta johtuen toimittamatta, kustantajalla ei toimita lehteä omalla kustannuksellaan asiakkaalle.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu jakson alkaessa voimassa oleviin tilaushintoihin. Tilaushinnat ovat nähtävissä lehden internetsivustolla sekä Pohjolan Perhokalastaja -lehdessä lehden tilausmainoksen yhteydessä. Kustantajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Lehdessä ilmoitetut tilaushinnat koskevat Suomeen toimitettavia tilauksia, tilaushinnat ulkomaille ilmoitetaan pyydettäessä.

Tilaushintojen korotuksista ilmoitetaan internetpalvelussa ja lehdessä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään välittömästi.

Kestotilaus on aina määräaikaistilausta halvempi.

Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai tilausehtomuutokset tulevat voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Tilauksen maksaminen

Tilaus tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Jos lasku maksetaan eräpäivän jälkeen, suoritus ei aina ehdi kirjautua ennen seuraavan lehden postitusta. Tämä saattaa aiheuttaa lehden toimituksen keskeyttämisen. Tässä tapauksessa kustantajalla ei ole vastuuta lehden toimittamatta jäämisestä.

Kuhunkin huomautuslaskuun lisätään viiden euron huomautuslisä. Mikäli tilaaja laiminlyö sovitun tilauskauden maksunsa, kustantaja pidättää oikeuden keskeyttää lehden toimittamisen. Mikäli tilaaja ei maksa tilauslaskusta saamansa huomautuslaskua viimeistään sen eräpäivänä, laskun perintä siirretään perintätoimistolle.

Mikäli keskeytetyn tilauksen tilausmaksu maksetaan myöhemmin, tilaajalla ei ole oikeutta saada oman maksulaiminlyöntinsä vuoksi saamatta jääneitä lehtiä jälkikäteen.

Tilauksen keskeytys

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Pohjolan Perhokalastajan toimituksen sähköpostiosoitteeseen toimitus@pohjolanperhokalastaja.com. Kestotilaus on peruttava viimeistään vuorokausi ennen uuden tilausjakson alkamista. Tilausjakso on merkitty edellisen tilauskauden laskuun ja sen keston voi käydä tarkistamassa tilaajatunnuksilla lehtemme internetsivuilta. Peruutus astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita tilauksen peruuttamista.

Puhelinvastaajaan jätettyjä viestejä tai tekstiviestejä ei huomioida.

Mikäli tilaaja irtisanoo kestotilauksen kesken tilausjakson, kustantaja toimittaa tilaajalle laskutusjaksoon kuuluvat lehdet ja tilaus päättyy voimassa olevan tilausjakson loppuun. Määräaikaista tilausta ei voi keskeyttää

Vastuu Pohjolan Perhokalastajan toimittamisesta ja painojäljestä

Mikäli lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä tilaajapalveluun. Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja voi pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä.

Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Pohjolan Perhokalastaja toimitetaan force majeure -varauksin. Kustantaja ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä. Kustantaja ei myöskään vastaa painoksen painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Tietosuoja

Pohjolan Perhokalastajan tilaajat ovat Silver Chasers Oy:n asiakasrekisterissä. Rekisterin käytön tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Silver Chasers Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käyttö Pohjolan Perhokalastaja -lehden tilaaja- ja verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Silver Chasers Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.